ПОЕТАПНО ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ТРЕВНИ ПЛОЩИ СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ В ПИРДОП

Община Пирдоп: Уведомяваме ви, че от 12.08.2020 г., на територията на гр. Пирдоп започва поетапна обработка с биоцид срещу бълхи и кърлежи на тревни площи за обществено ползване – градска градина, парк „Дружба“, градинката при стария гробищен парк и градинка „Еделвайс“.Обработените терени ще бъдат обозначени с предупредителни табели.Карантинният период е 24 часа.

Демонстрационен проект за управление на отпадъците ще изпълняват в Пирдоп

Днес, 11.08.2020 г., кметът на община Пирдоп Ангел Геров и главният счетоводител Нина Николова подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрено проектно предложение: “Изпълнение на демонстрационен проект за управление на отпадъците на територията на Община Пирдоп“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., в размер на 373 307,69 лева за период от 18 месеца.

Цялата публикация „Демонстрационен проект за управление на отпадъците ще изпълняват в Пирдоп“

„Златните кукери“ на Челопеч с летен празник на парк „Корминеш“

На 08.08.2020 г. на парк „Корминеш“ се състоя летен празник, организиран от ръководителите на Кукерски клуб „Златните кукери“ – Челопеч. Гост на събитието бе и кмета на Община Челопеч – инж. Алекси Кесяков. Главен инициатор на изпълненият с веселие и забавни отборни игри празник е Делян Джунев, който поздрави присъстващите с „Добре дошли“ и отправи към тях своите благодарности за неуморността, отзивчивостта и любовта към българските традиции и обичаи.

Цялата публикация „„Златните кукери“ на Челопеч с летен празник на парк „Корминеш““

Д-р инж. Илия Гърков: Продължаваме с фокус върху здравето и безопасността на нашите служители

На 10.08.2020 г. на парк „Корминеш“ – Челопеч се проведе редовна среща с местните медии за второто тримесечие на 2020 г., организирана от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. На нея присъстваха д-р инж Илия Гърков – вицепрезидент на Дънди Прешъс Металс и изпълнителен директор за България, инж. Цветомир Велков – оперативен директор „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, Ирена Цакова – директор „Разрешителни и правни дейности“, Гергана Тодорова – ръководител отдел „Комуникации“ и Анка Шопова – ръководител отдел „Връзки с обществеността“.

Цялата публикация „Д-р инж. Илия Гърков: Продължаваме с фокус върху здравето и безопасността на нашите служители“

ДФ „Земеделие“ отваря подмярка за извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, малки и средни предприятия, засегнати от Covid-19

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г. Прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 се обявява със Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Цялата публикация „ДФ „Земеделие“ отваря подмярка за извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, малки и средни предприятия, засегнати от Covid-19″