д-р Илия Гърков: Минното дело е в основата на зеленото бъдеще на Планетата

От няколко години ръководството на „Дънди Прешъс Металс – Челопеч“ ЕАД провежда регулярни срещи с местните медии (на всяко тримесечие), на които представя състоянието на фирмата, постигнати резултати, бъдещи планове и реализирани инициативи.

Днес, 27.11.2019 г. от 9.00 ч. се състоя последната за 2019 г. редовна среща с медии, на която изпълнителният директор д-р инж. Илия Гърков и  оперативният директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД инж. Цветомир Велков представиха кратка презентация относно дейността на фирмата в Челопеч и Крумовград. Цялата публикация „д-р Илия Гърков: Минното дело е в основата на зеленото бъдеще на Планетата“

Любомир Цветков е новият председател на ОбС-Златица

На проведеното вчера (26.11.2019 г.) второ заседание на ОбС-Златица, свикано по искане на групата съветници от „БСП за България“ със седем гласа за председател на ОбС-Златица бе избран Любомир Цветков. Кандидатурите този път бяха само две – едната за г-н Цветков и другата за бившата кметица на Златица и вече подсъдима Магдалена Величкова Иванова, за която гласуваха петима златишки общински съветници. Гласът на 13-тият общински съветник бе обявен за недействителен. Цялата публикация „Любомир Цветков е новият председател на ОбС-Златица“