За днес е насрочена сесия на ОбС-Пирдоп

Редовното заседание на ОбС-Пирдоп ще се състои днес (25.07.2019 г.) на обичайното място при следния дневен ред:
1. Докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни училища на територията на община Пирдоп за учебната 2019/2020 г.
2. Докладна записка относно: За преобразуване на музейна сбирка „Луканова къща“ в музей „Луканова къща“.
3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд. Цялата публикация „За днес е насрочена сесия на ОбС-Пирдоп“