„Елаците Мед“ АД ще разширява склада за съхранение и товарене на меден концентрат

Фирма „Елаците Мед“ АД е внесла в Община Мирково уведомление за свое инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за съхранение и товарене на меден концентрат в Обогатителен комплекс на „Елаците Мед“ АД“. Целта на предложението е да се разшири съществуващият склад на меден концентрат в северна посока и да се увеличи работният му обем с 10 000 тона. За целта ще бъде разрушен съществуващият трафопост, разположен в северната част на настоящия склад, като се изгради нов бетонов комплектен трансформаторен пост. Застроената площ на сградата се предвижда да е 551,96 кв.м. Цялата публикация „„Елаците Мед“ АД ще разширява склада за съхранение и товарене на меден концентрат“

Елена Герасимова с предложение за пътя между Златица и Челопеч

В Дневният ред на следващото редовно заседание на ОбС-Златица, планирано да се проведе на 19.02.2019 г. от 17.00 ч., е включена Докладна записка от Елена Герасимова – общински съветник от ПП „Евророма“ относно: „Заявяване на желание за промяна на собствеността на участък от републикански път I-6 преминаващ през територията на
община Златица от публична държавна собственост в публична общинска собственост“.  Предложението е във връзка с взетото от ОбС-Челопеч идентично решение по предложение на кмета инж. Алекси Кесяков, който поясни, че ако тези участъци от републикански път I-6 преминат към общините, гражданите ще могат да пътуват без винетки в региона. Цялата публикация „Елена Герасимова с предложение за пътя между Златица и Челопеч“