Петрич отбеляза Деня на Архангел Михаил

„Един е известител на тайните човешки, друг е церител на недъзите, а Архангел Михаил е пазител на душите и борец против злото”…

Архангел Михаил представя божието слово, носител е на божиите тайни, застъпник пред Бог.

На 08.11.2018 г. около храма, посветен на Архангел Михаил в средногорското село Петрич се събраха петричани и гости, за да отбележат светлия ден, да запалят свещ и похапнат осветен курбан. Отец Ангел на връх имения си ден отслужи света литургия, подпомаган усърдно от кмета на Петрич Николай Лилов, за който петричани казват, че е „кмет за всичко” – и селото да управлява и на хората да помага. Николай Лилов поздрави своите съселяни и отправи поздрави към онези, които са помогнали за организацията. Цялата публикация „Петрич отбеляза Деня на Архангел Михаил“

ГОРЕЩА НОВИНА: АНГЕЛ ГЕРОВ ПРЕДЛАГА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

За днес (07.11.2018 г.) е насрочено извънредно заседание на ОбС-Пирдоп с точка единствена – Докладна записка от Ангел Пенчов Геров, в която той е описал своето предложение за отмяна на Решение № 12 по Протокол №3 от 28.02.2013 г. Предложението на кмета Геров е ОТМЯНА на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Към Докладната записка, обаче, няма внесен Проект за нова Наредба. В дневния ред за заседанието няма включена точка, с която да се приема актуализирана наредба.

Ако ОбС-Пирдоп подкрепи предложението на кмета Ангел Пенчов Геров, то Община Пирдоп има вероятност да изпадне в „поза партер“ и да не може да се разпорежда с общинското имущество да приемане на нова наредба. В противен случай ще бъдат нарушени редица законови изисквания. Цялата публикация „ГОРЕЩА НОВИНА: АНГЕЛ ГЕРОВ ПРЕДЛАГА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО“