Инж. Димитринка Савовска бе избрана за председател на ОбС-Златица

След проведена извънредна сесия на ОбС-Златица по повод подадената оставка от инж. Асен Плахов, инж. Димитринка Савовска бе избрана за председател на ОбС-Златица. Савовска е общински съветник от ПП ГЕРБ и част от коалиционното мнозинство, сформирано още в началото на мандата.

Инж. Асен Плахов мотивира своето решение да се оттегли от председателския пост с думите:

„Подадох своята молба за освобождаване в деловодството на ОбС и в ОбА, всички сте запознати с нея. Няма да ви отнемам времето, с две думи само ще ви кажа какво ме е подтикнало. Когато приех предложението да стана председател на ОбС, ми беше обяснено, че председателя е пръв сред равните, той осъществява връзката между администрацията и общинския съвет.  В последните месеци тази връзка се загуби и аз виждах, че копаем на едно място. Мисля, че нямам повече с какво да помогна на този общински съвет. Ето и сега виждате, че няма представители на администрацията. Това означава, че ние сме загубили връзката. В такъв аспект аз мисля, че трябва да приключа до тук, да обърна внимание на други мои проекти. Ако имате някакви въпроси, мога да ви отговоря. Мисля, че се справях блестящо. В по-нататъшен етап на всички ще ви стане ясно какво съм направил. Имате думата за въпроси“. Цялата публикация „Инж. Димитринка Савовска бе избрана за председател на ОбС-Златица“