Фондация Регион пише за изостаналост на Средногорския регион

Фондация Регион се определя като местна фондация, регистрирана в гр. Златица, на ул. Богдан. Същата се представлява от Христо Ковачев, а в управителния ѝ съвет влиза Милена Христова Ковачева. Фондация Регион е бенифициент на европейски проект, който изпълнява в тясно сътрудничество с Регионално сдружение на общините „Средногорие”, което чрез кметовете на 7-те средногорски общини представлявало гражданите от региона. Също така твърди, че работи и с общинските съвети, и не на последно място с Клъстер „Средногорие”. Цялата публикация „Фондация Регион пише за изостаналост на Средногорския регион“