„И ПИСА СЪС СВОИТЕ КЪРВИ: С В О Б О Д Е Н!“

Когато един велик поет застава до своя народ и слива своя талант с неговата борба никакви титулувани, много често празни, глави, преходни представители на официалната власт или временни явления в духовното ни развитие не могат да изтрият от националната памет величието на саможертвата за един свободен, достоен живот!

ГЕО МИЛЕВ (1895-1925)

Цялата публикация „„И ПИСА СЪС СВОИТЕ КЪРВИ: С В О Б О Д Е Н!““