МЕЧТАТЕЛЯТ ОТ ЮЧБУНАР

Христо Димитров Измирлиев е роден на 18 септември ст. ст. (30 септември н. ст.) 1898 г. * Творческите завоевания на Смирненски остават с непреходната сила и борческия устрем на епохата, в която живее и твори.

Неговият момчешки профил се откроява очертан с огнена линия в историята на българската литература и остава непоклатим повече от един век. След като е дебютирал със своите злободневки и пародии, със закачливите си „маргаритки“ и хуморески, изпълнени с ирония и младежка закачливост, неговият истински топъл и завладяващ глас прозвучава в книгата му „Да бъде ден!“ (1922) и тази категорична идейно-естетическа повеля го налага като незаменим „поет на огнените гриви“ (Г. Бакалов), определя неговата творческа значимост и гениална висота. Цялата публикация „МЕЧТАТЕЛЯТ ОТ ЮЧБУНАР“