Коалиция за устойчиво развитие с публичен доклад за дейността си

Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и в него са описани дейностите на Сдружението, насочени към устойчивото развитие, опазване на околната среда, гражданско участие в процеса на вземане на решения, възможностите за финансиране на НПО в Р България и други. Цялата публикация „Коалиция за устойчиво развитие с публичен доклад за дейността си“

Община Челопеч се премести в новата сграда

На 25-ти юни 2018 г. в Челопеч официално бе открита новата общинска сграда, предназначена за общинската администрация. След известно забавяне поради технически въпроси, свързани със задълженията на ЧЕЗ относно осигуряване на електрозахранването, общинските служители вече обслужват челопечани в уютна съвременна среда, просторна и слънчева, като кабинетите на служителите са остъклени. По този начин се гарантира висока степен на прозрачност в работата на ОбА и кмет.
Много малко общини в България днес могат да си позволят да вложат общински средства за обособяването на нова административна сграда, а за общините от Средногорието това е мисия невъзможна. Те дори не могат да заделят средства за належащи основни ремонти, а в Община Златица дори не разполагат с цялостна общинска сграда, а плащат високи наеми за ползването на част от нея. Цялата публикация „Община Челопеч се премести в новата сграда“