В памет на художника Цвятко Балев

Спомен и обич за човека, приятеля и художника

ЦВЕТКО ИВАНОВ БАЛЕВ

23.08.1958 – 17.04.2013 г.

Роден е в село Мирково, където преминава животът му. Завършва Института за учители в Дупница със специалност „Рисуване“. Работи като учител и художник в рудник „Челопеч“. Цялата публикация „В памет на художника Цвятко Балев“