Пето участие в „Spelling bee“ на ученици от Челопеч

На 24-ти март 2018 г. в Националния военноисторически музей – София се проведе Регионален кръг на Националното състезание по правопис на английски език “„Spelling bee“. В него взеха участие по 26 ученика и в двете групи първо и второ място от училищните кръгове, проведени в различни училища от Софийска област.
Първото място в училищния кръг, проведен в Челопеч, спечели Ивайла Панова, ученичка от 5-ти клас, а нейна подгласничка бе Стояна Гуглева от 6-ти клас.
На национално ниво Стояна Гуглева спечели първо място и се класира за Националния финален етап на състезанието, който ще се проведе на 28.04.2018 г., а Ивайла Панова, се класира на пето място.
Участието на децата от Челопеч се осъществи със съдействие на инж. Алекси Кесяков, който осигури транспорт за децата и техните придружители.
Подготовката на учениците от Челопеч и организацията на училищното състезание е дело на г-жа Нонка Бантова – преподавател по английски език в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и общински съветник в ОбС-Челопеч.

ОбС-Челопеч ще заседава на 28-ми

Снимка: Виолета Пенева

Председателят на ОбС-Челопеч Николай Николов е насрочил редовното заседание за 28.03.2018 г. (сряда) от 17.30 ч. с предложение за Дневен ред, състоящ се от 6 точки:

1. Определяне на маломерни имоти, които да се отдават под наем след заявен интерес – без търг или конкурс, за едногодишно ползване

2. Одобряване на ПУП- ПП за трасе на подземен електропровод 6 кV за захранване на помпена станция за оборотни води Цялата публикация „ОбС-Челопеч ще заседава на 28-ми“

В ДЕНЯ НА ВОДАТА ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ОТКРИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

На 22 март 2018 г. на територията на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД беше открита модулна пречиствателна станция за битово-фекални води.

Новото съоръжение добавя още една стъпка в отговорното отношение на компаниятакъм околната среда.
Избрана неслучайно, датата на откриването съвпада с 25-тото отбелязване на Световния ден на водата. Ученици от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ откриха церемонията и привлякоха вниманието на гостите към факта, че вече четвърт век на тази дата светът изразява своята загриженост към опазването на водата – този безценен жизнен ресурс.
Модулната пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води е предназначена за високоефективно третиране на водите до качество, с което те да бъдат отвеждани в околната среда. Проектният й капацитет е съобразен с броя на работещите на територията на Дружеството. Цялата публикация „В ДЕНЯ НА ВОДАТА ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ОТКРИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“

Предстои заседание на ОбС-Пирдоп

За 29.03.2018 г. от 17.30 ч. в лекторията на НЧ „Напредък“ е насрочено провеждането на редовно заседание на ОбС-Пирдоп при следния Дневен ред:

– Отчет за изпълнение на бюджета на община Пирдоп и сметките за средства от европейския съюз /ЕС/ към 31.12.2017 г.

– Състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г.

– Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Пирдоп за периода 2018 г. – 2020 г.

– Промяна  наименованието  на социална услуга, делегирана от държавата дейност, в съответствие с регламентираните социални услуги, съгласно чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ Цялата публикация „Предстои заседание на ОбС-Пирдоп“

ТЕРОРЪТ НЯМА ГРАНИЦИ И ЦВЯТ

9-ти март 1985 г. Гара Буново. Влак.
Взрив. Писъци. Човешки тела…
Страх. Мъка. Загуба.

Заражда се тероризъм в България. Помним и не забравяме. Авторите са от налегалното протурско движение, които планират и осъществяват терористичния акт като знак на протест срещу смяната на имената на българските турците от Българската комунистическа партия. Същата партия, която през април 1925 г. не се поколеба да взриви църковен храм, пълен с богомолци… Света Неделя!
Българският комунизъм ражда тероризъм.
Сее смърт и разруха.
Падат невинни човешки жертви. Деца! Цялата публикация „ТЕРОРЪТ НЯМА ГРАНИЦИ И ЦВЯТ“