Койка Алексиева няма да е „Носител на почетния знак на община Златица“

В публикуваното на сайта на Община Златица съобщение относно 38-мото заседание на ОбС-Златица, съдържащо Дневен ред, бе включена като точка 2: Разглеждане на Докладна записка относно Удостояване на Койка Нейчева Алексиева със званието „Носител на почетния знак на община Златица“ – докладва инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

В началото на заседанието при разглеждане и гласуване на Дневния ред, самата вносителка на предложението в свое изказване оттегли Докладната записка с думите (цитираме по памет): „Никой човек не бива да бъде унижаван„, без г-жа Иванова да даде повече разяснения относно мотивите си да внесе подобно предложение, както и какво я накара да го оттегли. Цялата публикация „Койка Алексиева няма да е „Носител на почетния знак на община Златица““