Ясен е съставът на ОиК-Антон

С РЕШЕНИЕ № 2012-МИ София, 24 август 2023 г., ЦИК назначава Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисиятаИме, презиме, фамилияЕГН
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Петя Лукова Николова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Цветалина Георгиева Лачева 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Цонка Панчева Стоянова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Елица Радкова Димитрова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мариела Стоянова Бърборкова 
СЕКРЕТАР:Анастасия Георгиева Лумбева 
ЧЛЕНОВЕ:Добромира Ненова Стоева 
 Пламен Петров Георгиев 
 Гришка Стефанова Лозанова 
 Светослава Димчева Вълчева 
 Петранка Галинова Николова 

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г. На назначените членове да се издадат удостоверения.