Юнското редовно заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 18.06.2019 г.

На основание  чл. 23, ал.4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е насрочено редовно заседание на ОбС-Златица на 18.06.2019 г. от 17.00 ч. в НЧ „Христо Смирненски“. В дневният му ред са включени за разглеждане различни точки, сред които вземане на решение за участие в публична продан и пренасочване на бюджетни кредити във връзка с Изпълнително дело; пренасочване на бюджетни кредити за „Медицински център I Златица“ ЕООД; Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2019 г. и други. Желаещите да се запознаят с това по какви въпроси ще дискутират и решават златишките общински съветници, могат да го направят на сайта на Община Златица – секция Общински съвет.

Забелязва се, че най-накрая и в Община Златица започнаха да се качват публично и за улеснение на гражданите внесените за разглеждане докладни записки. От години списание „Средногорски БАГРИ“ настояваше това да се прави така, както е в Община Пирдоп и други средногорски общини. По този начин гражданите на Община Златица имат възможност да се информират по-обстойно какви са въпросите, които ще се разглеждат на дадено заседание, какви са мотивите за вземане на съответните решения и друга нужна им информация.

Всеки желаещ гражданин може да присъства на всяко едно заседание на ОбС-Златица и да изрази мнение, становище и предложение по конкретните точки от Дневния ред, както и да се запознае с мотивите за гласуванията на съветниците и тези на внасящите докладни записки.