Ще монтират камери в Карлиево, Църквище и Петрич

На 13 октомври 2020 г. в Община Златица се проведе работна среща, на която присъстваха инж. Стоян Генов, представители на Общинска администрация, г-н Симеонов-началник РУ-Златица, представители на „Аурубис България“ АД, както и на фирмата-изпълнител на видеонаблюдението в града. На срещата бе дискутиран хода на изпълнението на проекта за видеонаблюдение в Златица и предстоящата му реализация в селата Църквище, Петрич и Карлиево. До дни ще започне работата по изпълнението му и в трите села.Средствата са осигурени от „Аурубис България“ АД по партньорската програма с Община Златица. Във всяко едно от населените места ще бъдат монтирани до 10 камери на възлови точки, включително входовете и изходите им.Същите са съгласувани с кметските наместници и Полицейски участък-Златица. Реализацията на този проект ще даде по-голяма сигурност на жителите и ще спомогне на полицейските служители в охраната и разкриването на нарушенията.