Ще задлъжнее ли Община Пирдоп с близо 4 милиона лева?

Кметът на Община Пирдоп Ангел Геров е внесъл в ОбС-Пирдоп докладна записка за теглене на кредит от еднолично акционерно дружество „Фонд ФЛАГ“ за поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 3 милиона и 700 хиляди лева, при фиксиран лихвен процент до 3%.

Докладната записка ще бъде разглеждана от ОбС-Пирдоп на предстоящото редовно заседание, насрочено за 29.10.2020 г., което е с начален старт 17.30 ч. и ще се проведе в ритуалната зала на Община Пирдоп. Искането на кмета Геров Община Пирдоп да задлъжнее с близо 4 милиона лева, е с мотив, че средствата ще бъдат използвани за реконструкция на улици и прилежащи тротоари в гр. Пирдоп и с. Душанци.

В Дневният ред на заседанието на ОбС-Пирдоп са включени за разглеждане и докладни записки, касаещи разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; определяне на продажните цени за дървесина; одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 год. и други.