Ще го бъде ли пирдопският кмет Ангел Пенчов Геров?

Общинска избирателна комисия – Пирдоп (ОиК) подхвана пирдопският кмет Ангел Пенчов Геров за нарушаване на Закона за местно самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), не че имаше голямо желание за това… Заради внесен сигнал от общински съветник Антоанета Мечкарова се наложи ОиК-Пирдоп да заседава на 11.02.2021 г. и да разгледа обстойно чл. 41 от ЗМСМА, който гласи:

Кметовете на общини, на райони и на кметства, не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори, или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Проверявайки Търговският регистър общински съветник Мечкарова е попаднала на едноличен търговец “Калиопа – Ангел Геров”. Сиреч пирдопския кмет си кметува и в същото време си търгува… Поне така показва Търговския регистър, където “Калиопа – Ангел Геров” ЕТ е със статус: активен!

На връх най-женският празник 8-ми март ще заседава ОиК-Пирдоп и между цветя и поздравления, ще решава ще го бъде ли пирдопският кмет Ангел Пенчов Геров!

Сладкозвучната герова Калиопа, музата на красноречието и науката, дъщерята на Зевс и Мнемозина, не се е сетила да подсети своя едноличен собственик навреме, за да не влиза той в нарушение на българското законодателство.

“Де, момче, ума ти хвърка?
Все навън са ти очите!
Дявол някой тук се бърка:
пак разтеглихме ушите…

Там-сам! Звън-вън… бива-бива…
Кали-Кали-Калиопа! –
Наковалнята звънлива,
присмехулка върла, хлопа”…

Перипетиите на Ангел Геров и неговата “Калиопа” ме подсетиха за звънливото яворово стихотворение, което със сигурност не е писано за пирдопския кмет, но звучи някак си мистерийно актуално… Де, момче, ума ти хвърка? Кали-Кали-Калиопа!… Присмехулка върла, хлопа…

Но, стига лирични отклонения и търговски умотворения. Зам.-председателят на ОиК-Пирдоп Петър Чобанов бе особено многословен, въртя-сука, от три дерета вода донесе, от девет планини в десета се отнесе, накрая заключи, че на Ангел Геров трябва да му се даде 14-дневен срок, за да се запознае с двете страници сигнал и да реши дали ще продължи да кметува, или ще продължи да търгува… Явно на г-н Чобанов не му е известно, или не му се ще да си признае, че това решение пенчовият син е следвало да вземе в едномесечен срок от полагането на клетва като кмет на Община Пирдоп като уведоми писменно затова…

Разпоредбите на ЗМСМА не спират само до забраната кметовете на общини да извършват търговска дейност.
Чл. 41 от ЗМСМА е точен и обстоятелствен
в своята алинея 3: В едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Така и не стана ясно поради що зам.-председателя Петър Чобанов не съобщи на останалите членове на ОиК-Пирдоп и на присъстващите медии уведомил ли е Ангел Геров ОиК-Пирдоп писмено, че е предприел действия за прекратяване дейността на своята ЕТ “Калиопа – Ангел Геров”? Проверка, която надлежно следва да е извършила ОиК-Пирдоп преди да заседава, но така и не оповести резултата от нея.

На този екзистенциален в случая въпрос, отговорила без шикалкавене и без страх бившата вече председателка на ОиК-Пирдоп Димитринка Николова в телефонен разговор – писмено уведомление от Ангел Геров не е постъпило в ОиК-Пирдоп в законоустановения срок.

Не по същия начин се отнесъл към зададения въпрос председателя на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев. Държанието му, метафорично казано, наподобявало досущ на притеснена невяста след първа брачна нощ, чиито роднини очакват да пият блага ракия, ала ложето е посещавано и преди… Първоначално обещал да отговори в рамките на час дали Ангел Геров е подал писмено уведомление в едномесечен срок. Часът прераснал в ден, два, три… При повторно питане председателят Васил Кафеджиев промълвил като партизанин преди 9-ти септември: “Не мога да дам отговор, намери си друг начин да го получиш… Разбираш ме, не мога да ти отговоря” (перефразирано)…

Е, как така председател на ОбС-Пирдоп не може да отговори на съвсем елементарен въпрос – да, има подадено писмено уведомление от Ангел Геров в едномесечен срок от полагането на кметска клетва, не – няма?!…

Другият начин да се получи тази по принцип публична информация, е един – с официално писмо до Васил Кафеджиев – в качеството му на положил клетва, че във всичките си действия ще се ръководи от интересите на жителите на Пирдоп общински съветник и в последствие избран за председател ОбС. И отговорът – иска не иска да отговаря Кафеджиев, не закъснял:

“В отговор на Ваше запитване от 16.02.2021г. Ви уведомявам, че в ОбС-Пирдоп няма подадено писмено уведомление от г-н Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп, във връзка с изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.
С уважение,
Васил Кафеджиев

Председател на Общински съвет-Пирдоп”

Става от ясно по-ясно, че колкото и да се стараят някои председатели, зам.-председатели и тем подобни, няма как да се появят документи, които Ангел Пенчов Геров не е благоволил да представи, съобразно българското законодателство. Нищо, че ОиК-Пирдоп случайно или не съвсем остана без председател, издигнат от квотата на ГЕРБ, а заседанието се водеше от геровия съпартиец – зам.-председател от квотата на БСП.

При бърза справка чрез чичко Гугъл, в www.papagal.bg като свързани с Ангел Пенчов Геров излизат и други фирми освен “Калиопа – Ангел Геров”, ЕТ – физическо лице и търговец. Същият е бил съдружник в Химгард и сие ООД; в Индстрой ЕООД – съдружник и управител, в Газтрейд-Пирдоп ООД – съдружник и управител. За тях обаче пирдопският настоящ кмет е предприел действия и ги е прехвърлил, я на жената, я на някой друг, но е забравил Калиопа – музата красноречива… Или се е самозабравил и не е счел за необходимо да прекратява нейната дейност, вероятно припявайки си колоритната песен от репертоара на “Симпатягите”, изляза 1998-ма година – за милиони няма закони? Пайнерска продукция! Тя и ЕТ “Калиопа – Ангел Геров” е създавана някъде тогава…

Действията на ОиК-Пирдоп при неспазване разпоредбите на ЗМСМА са ясно разписани. Удостоверявайки, че Ангел Пенчов Геров не е подал в едномесечен срок писмени уведомления по надлежния ред за прекратяване на дейността си като ЕТ до съответните председатели (на ОиК и ОбС), следва ОиК да излезе с решение за прекратяване на неговите пълномощия като кмет. Защото… Независимо от съдебната практика в подобни случаи, „всеки един случай е индивидуален“, а законодателството важи даже и по пирдопско…
Индивидуален, даже уникален е и случаят на Ангел Пенчов Геров, който е кмет на Община Пирдоп и в същото време е едноличен търговец в „Калиопа – Ангел Геров“ ЕТ. Несъвместимостта е повече от очебийна и „фактът е неоспорим“ дотолкова, доколкото тази фирма и към момента на подаване на сигнала е действаща – справка ТРРЮЛНЦ.

Индивидуалният случай с Ангел Геров вероятно ще се реши в съда. И много напомня за случилото се със златишкия председател на ОбС Иван Стойнов (ГЕРБ), на който заради неподаване на писмените уведомления, ОиК-Златица прекрати правомощията набързо. И то по сигнал от общински съветник от БСП Стоянка Балова… Да питат нея какво следва в пирдопската ситуация, твърде подобна на златишката от предишния мандат.

И както казват често поживялите си хора, натрупали житейска мъдрост – колелото се върти! Първо БСП отстранява председател на ГЕРБ, после ГЕРБ отстранява кмет на БСП! С един и същи похват, с едни и същи мотиви, по един и същи член от закона! Политически шахмат! И иде време за избори! Някъде парламентарни, по нашенско вероятно и местни!
Де, момче ума ти хвърка… Кали-Кали-Калиопа…
Коре Персефона