Член на СИК-Челопеч допуснал пускане на бюлетини без втори печат

Опасенията на избирателите, че гласът им може да не бъде зачетен, се потвърдиха в Община Челопеч. Член на СИК – 1 в Челопеч е допуснал в урната да бъде пусната бюлетина, която няма втори печат. Това става ясно от сигнал, разгледан от ОИК-Челопеч.

Сигналът е входиран в ОИК-Челопеч с вх. № 44/ 29.10.2023 г. от Павлина Цанова Цинцарова – председател на Секционна избирателна комисия № 235800001 за пуснати в избирателната урна 2 броя бюлетини (за кмет на община и за общински съветници) без втори печат и без откъснати отрязъци.

На 29.10.2023 г. в 14:15 часа в Секционна избирателна комисия (СИК) № 235800001, в избирателната урна са пуснати от един избирател 2 броя бюлетини (за кмет на община и за общински съветници) без поставен втори печат и без откъснати отрязъци. В този момент отговорността за поставянето на печатите е била на г-жа Анастасия Цветкова Радева.

Председателят на ОИК – Челопеч София Любомирова Иванова-Кирилова е разговаряла с председателя на СИК 235800001 г-жа Павлина Цанова Цинцарова и с г-жа Анастасия Цветкова Радева, като последната е потвърдила, че е допуснала „грешката“.

С всичко посочено по-горе лицето Анастасия Цветкова Радева е нарушила разпоредбата на чл. 427, ал. 5 от Изборния кодекс (ИК) „Членът на комисията сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера върху кочана и при съответствие подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията и откъсва отрязъка с номера от бюлетината, който се пуска в отделна кутия“.

Източник: ОИК-Челопеч