Четири дни гори уж закритото депо за твърди битови отпадъци между Пирдоп и Златица

В началото на седмицата граждани са сигнализирали за опасен пожар, възникнал в района на депото за твърди битови отпадъци, разположено в местността Сюлюманица – между Пирдоп и Златица. Това депо отдавна би следвало да е рекултивирано, за да не уврежда допълнително околната среда.

От Община Пирдоп съобщават, че пожарът вече е локализиран, след предприемане на съответните мерки, пояснявайки, че там периодично възникват нови огнища и по тази причина вече четвърти ден продължава обработването и запръстяването на терена. Поради съмнения за умишлен палеж, са уведомени институциите, имащи отношение към случая.

Предстои от община Пирдоп да пояснят на гражданите защо закритото старо депо още не е рекултивирано и обработено по начин, който да не позволява неговото периодично запалване, с което е опасно за хората и околната среда. Уведомени ли са съответните институции – РИОСВ, ИОСВ, МОСВ за опасният пожар, който действа четири дни и замърсява въздуха в региона? Направени ли са съответните замервания, за да могат гражданите да бъдат спокойни?

Често гражданите сигнализират, че депото продължава да се ползва нерегламентирано, което би следвало да не се допуска от страна на общината.  Поради тази причина и умишлено се пали, за да се прикрият следите от нерегламентираното използване – споделят очевидци.

По информация на: Община Пирдоп
Снимки: Община Пирдоп