Честит Рожден ден на Геотехмин ООД!

В денят на закрилникът на занаятчиите Свети Спиридон – 12.12., през 1990 г. е създадена компанията Геотехмин, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България. Нейн основател, създател и собственик е проф. дтн инж. Цоло Вутов. Той е председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия в България и учредител на Балканската минна асоциация Балканмин, носител на множество награди и отличия, в това число за Благотворителната си програма „Българските добродетели“, насочена да подпомага значими каузи.

Геотехмин ООД е основното дружество в групата фирми ГЕОТЕХМИН, ангажирано с бизнес развитието и дългосрочната стратегия на групата. Компанията координира и контролира дейностите на дружествата от групата в различните бизнес направления.

Геотехмин четири пъти е удостоена с платинена и два пъти със златна награда от Камарата на строителите в България, носител е на престижната японската награда за качество “Босей“, както и на много други авторитетни отличия.

Честит празник на г-н Вутов и на Геотехмин ООД!