Червен преврат в ОбС-Копривщица

На майското заседание на ОбС-Копривщица бе сменен председателя Борис Подгорски от ГЕРБ и на негово място бе избран Любомир Цеков от БСП. Отстраняването на Подгорски от поста стана с тайно гласуване, като „За“ са гласували 7 общински съветника, против – 4. Гласуването за нов председател отново е тайно. Гласовете са 7 „За“ Любомир Цеков и 4 „За“ Борис Подгорски.

От гласуването става ясна новосформираната коалиция в ОбС-Копривщица, в която влизат БСП и МК „ВОЛЯ“ (ВМРО-Българско национално движение) – към четиримата съветника на БСП официално се присъединиха 3-мата от Воля-ВМРО, които не издигнаха собствен кандидат за председател.

Общински съветник Стоян Павлов (Воля-ВМРО) мотивира искането за отстраняване на председателя Борис Подгорски със системно нарушаване на ЗМСМА и Правилника за работа на ОбС: „когато се заклехме като общински съветници, изминаха повече от 6 месеца.
В началото на мандата ни ние изработихме правилник за организацията и дейността на общинския съвет, който приехме и едновременно с това обещахме да спазваме. За наше съжаление, настоящият председател го нарушава системно, като същевременно с него нарушава и ЗМСМА“.

Съветник Павлов също така предлага взетите решения по точките за прекратяването правомощията на г-н Борис Василев като председател на ОбС – Копривщица и точката за избор на нов председател на ОбС – Копривщица да се допуснат за предварително изпълнение на основание чл.60 ал.1 от АПК, като мотивите за това са: „понеже чл. 60 ал. 2 от АПК гласи, че трябва да има мотиви, мотивите за това са, че решенията ако не се вземат с предварително изпълнение могат да бъдат осуетени или да бъде сериозно затруднено изпълнението им“.

Материалите за юнското заседание на ОбС-Копривщица, насрочено за 25.06.2020 г. са подписани от председател ОбС-Копривщица Любомир Цеков.