Челопеч удостои проф. дтн Цвети Цветков с почетен знак

По време на тържествената церемония по запалване на коледните светлини в Челопеч, кметът инж. Алекси Кесяков връчи грамота и почетен знак на проф. дтн Цвети Цветков, с което той стана втория почетен гражданин на община Челопеч.

Проф. дтн Цвети Цветков е емблематична личност в българските научни среди. Той е главен изпълнителен директор на Българското водородно общество и директор на Института по водородни технологии „Свети апостол евангелист Лука“. Основната цел на Българсконо водородно общество е въвеждането на „Зелената енергия“ в България чрез ускорено внедряване на на върховите за световната наука водородни технологии и адаптирането им в образователната система. Дружеството разработва Националната програма „Водородни технологии-водородна икономика”, която в рамките на пет години ще позволи България да се доближи значително до страните в света, които използват пълноценно водорода за създаването на едно безвъглеродно общество.

Връзката на проф. Цветков с Челопеч е дълбока и емоционална и от години той помага на Челопеч в неговото успешно устойчиво развитие. Мотивите проф. Цветков да получи високото отличие е неговия изключителен принос за обогатяването на общинската собственост и за развитието на културно-туристическия потенциал на населеното място, както и заради особените му заслуги в научно-техническите разработки, които целят да направят България, Европа и света щадящи околната среда и опазващи природата.

Проф. дтн Цвети Цветков акцентира, че „Водородните технологии са много важни, основно за спиране на глобалното затопляне“ и споделя, че „Енергията от въглерод трябва да се смени на водородна, защото водородът е настоящето и бъдещето на човечеството“.

Инж. Алекси Кесяков благодари на проф. Цветков за неговата всеотдайност и любов към Челопеч и челопечани, както и за мисията му във въвеждането на водородните технологии.