Църквище спаси своята гора… Засега!

ОбС-Златица не разгледа предложението на Магдалена Иванова за изсичане на гора в село Църквище, като докладната записка бе отложена за обсъждане на извънредна сесия, която по настояване на жителите на селото, бе взето решение да се състои в Църквище.

На сесията бяха дошли възмутени жители от подбалканското селце, готови докрай да защитават гората си и интересите на своето село. Припомняме, че докладната записка за добив на дървесина бе разглеждана и на предишното заседание на ОбС-Златица и не бе одобрена.

Основният проблем, който се дискутира, е предвидената сеч в църквишката гора, но във внесеното предложение от Магдалена Иванова има включени подотдели и в землищата на град Златица и село Карлиево. По предложения годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в горски територии – общинска собственост те са, както следва:

467г, 475ф, 480б, 480в, 480д, 489в, 496в, находящи се в землището на град Златица;

429б, 429к, 457г, 502а, 504а, 504б, находящи се в землището на село Карлиево.

От предвиденото прогнозно количество в размер на 7578 куб.м. без клони и 8939 куб. м. с клони, само 2500 куб. м. са предвидени за изпълнението на социалната програма на община Златица и за задоволяването на местното население с дърва за огрев. Не става ясно за какво са предвидени останалите кубични метра дървесина, която се предлага да бъде добита.

Припомняме как гласуваха съветниците:

„ЗА“ изсичане на гори в село Църквище, град Златица, село Карлиево по посочените отдели гласуваха: Стоянка Балова, Стефан Попов, Даниел Йорданов, Веселин Тинчев и Тодор Чомпалов.

„ПРОТИВ“ гласуваха: Елена Герасимова, Димитър Димитров, Десислава Айгърова, Аделина Павлова, Асен Плахов, Динчо Рашев и Димитринка Савовска.

Магдалена Иванова бе внесла и коригирана докладна записка за определяне минималните цени за продажба на дървесина от горските територии – общинска собственост. Тази докладна също бе разглеждана на предишното заседание на ОбС-Златица, но бе отхвърлена, тъй като Аделина Павлова разясни, че се иска увеличение на тези минимални цени, сравнявайки ги с предишното решение на общинския съвет от миналата година, без да е ясно какво налага това увеличение.

Магдалена Иванова отговори, че няма такова завишаване, но от направената справка стана ясно, че по неизвестни причини приетите цени с включен ДДС, са променени на цени без ДДС??? Поне с такова впечатление останаха присъстващите граждани и съветници, след казаното от кметицата и секретаря на общината Теодора Петрова.

На въпрос на Списание „Средногорски БАГРИ” възможно ли е Община Златица да продава дървесината на по-високи цени от тези, които определя ОбС-Златица, Магдалена Иванова отговори, че е възможно и няма ограничение. ОбС-Златица определя само минимални цени. В тази връзка попитахме продавала ли е Община Златица дървесина на гражданите на по-високи цени от определените минимални, на което Магдалена Иванова отговори, че не са продавани дърва на хората на по-високи цени от минимално определените от общинските съветници.

Тъй като често се получават разминавания между думи, действия и документи, що се касае за управлението на Община Златица, предстои да извършим проверка и изискаме необходимите справки от звено „Гора” за цените, на които са продавани дърва на гражданите през 2017 г.

Разликата между първоначално предложените от Магдалена Иванова  и приетите от ОбС-Златица минимални цени за продажба на добита дървесина са следните:

(в ръкописен текст са приетите от съветниците минимални цени, в печатния вариант – цените съобразно Докладната записка на Магдалена Иванова).