ЦИК промени датата за назначаване на ОИК по общини

С решение № 932-МИ от 30.08.2019 г. ЦИК измени решенията си относно назначаване на общински избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове на 27-ми октомври 2019 г.  Предвид по-ранното назначаване на ОИК във всичките 265 общини, ЦИК изменя частта на решенията, с която е определена датата на встъпване в правомощия на комисиите, както следва:

В т. 2 вместо „7 септември 2019 г.“ да се чете „4 септември 2019 г.“.

Изменението е публикувано на официалната страница на ЦИК на 30.08.2019 г. в 22:13 ч. От Община Пирдоп вече организират по-ранното сформиране на ОИК-Пирдоп, като от ОбА са уведомили офисите на политическите партии в Пирдоп и съответните членове на ОИК.