ЦИК определи състава на ОИК в Златица

С решение № 893-МИ от 30.08.2019 г. ЦИК назначи Общинска избирателна комисия в Община Златица в състав от 11 членове, както следва:
Председател: Красимир Йоцов Веков
Зам. председател: Нели Димитрова Стефанова
Зам. председател: Петя Тодорова Чолакова

Секретар: Диляна Иванова Дилова – Михова
Членове: Марина Манолова Василева, Димитрина Петрова Петрова, Йоана Иванова Найденова, Богдана Иванова Николова, Елка Райчева Кръстанова, Ива Стефанова Петрова, Георги Иванов Тодоров.

Протоколът от проведените консултации на 17.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.
Протоколът от проведените консултации на 20.08.2019 г. е подписан с приложени особени мнения и възражения на коалиция „Обединени патриоти“ и ПП „ГЕРБ“.
Между участвалите в консултациите представители не е постигнато съгласие по отношение на състава на ОИК в Община Златица, поради което решението на ЦИК е на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс. Не става ясно по какви причини областния управител на Софийска област не е направил свое предложение.

На база на решението на ЦИК, ОИК в община Златица за местните избори 2019 г. ще се председателства от представител, предложен от ДПС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.