ЦИК назначи ОИК-Златица в нощта преди 9-ти септември

В 22.06 ч. на 8-ми септември стана публично решението на ЦИК за назначаване на ОИК-Златица. След като на местна почва не бе постигнато съгласие кой да оглави златишката Общинска избирателна комисия, ЦИК е определила за председател Красимир Веков, който бе посочен за председател на ОИК-Златица и на предишната златишка ОИК.

РЕШЕНИЕ № 2313-МИ София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златица, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\29 от 24 август 2023 г. от кмета на община Златица, Софийска област.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

В проведените консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Златица.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Златица, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:
Длъжност в комисиятаИме, презиме, фамилияЕГН
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Красимир Йоцов Веков 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Петя Тодорова Чолакова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Георги Любомиров Ценов 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Диляна Иванова Дилова-Михова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Богдана Иванова Николова 
СЕКРЕТАР:Константин Иванов Балов 
ЧЛЕНОВЕ:Кристина Петрова Николова 
 Димитрина Петрова Петрова 
 Елка Райчева Кръстанова 
 Лилия Пламенова Цекова 
 Иван Бориславов Младенов 
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ

* Публикувано на 08.09.2023 в 22:06 часа