Цветанка Йотина е сред делегатите в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г.

Министерският съвет одобри кандидатите на Република България за представители и заместник-представители в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г.
Република България ще продължи да бъде представлявана от 12 делегати в състава на Камарата на местните власти към Конгреса.
Одобрени са кандидатурите на 6-ма представители и 6-ма заместник-представители, които са предложени от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

За представители на делегацията са определени: Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, Галина Стоянова – кмет на община Казанлък, Дилян Млъзев – кмет на община Елена, Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна, Здравко Димитров – кмет на община Пловдив и Пенчо Милков – кмет на община Русе, а за заместник- представители – Красимира Анастасова – кмет на община Долни Чифлик, Нехрибан Ахмедова – кмет на община Венец, Никола Белишки – кмет на община Панагюрище, Николай Грозев – кмет на община Нова Загора, Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол и Цветанка Йотина – кмет на община Мирково.

Обновеният състав на делегацията отразява резултатите от последните местни избори и е съобразен с ревизираната Харта на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, както и с Правила и процедури на Конгреса.