Цветанка Йотина е на заседание на Конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа

Кметът на Община Мирково Цветанка Йотина е на посещение в Страсбург за участие в заседание на Конгреса на местните регионални власти в Съвета на Европа. Факус на заседанието: Местните и регионални медии – Пазители на демокрацията!

На заседанието Република България се представлява от кметовете на Община Мирково и на Община Каварна – г-жа Йотина и г-жа Елена Балтаджиева. Двете са членове на Комисията по актуални въпроси.

Сред важните теми, по които на заседанието на Конгреса на местните регионални власти в Съвета на Европа са представени доклади, са:
– Местните и регионални медии като пазители на демокрацията;
– Застаряващите общности – качествена социална грижа, въпрос на човешки права;
– Местните и регионални въпроси на големи кризи – между спешните интервенции – доклад на националната делегация на Украйна;
– Ролята на местните и регионални власти в борбата с трафика на хора – главно по отношение на трудовата експлоатация;
– Актуални предизвикателства, свързани с младежта и младежките политики.

Конгресът на местните и регионални власти е институция на Съвета на Европа, която отговаря за укрепването на местната и регионална демокрация в неговите 46 държави – членки. Той е съставен от две камари – Камарата на местните власти и Камарата на регионите – и три комитета, и обединява 612 официални лица на изборни длъжности, които представляват повече от 150 000 местни и регионални власти.