Фондация Регион пише за изостаналост на Средногорския регион

Фондация Регион се определя като местна фондация, регистрирана в гр. Златица, на ул. Богдан. Същата се представлява от Христо Ковачев, а в управителния ѝ съвет влиза Милена Христова Ковачева. Фондация Регион е бенифициент на европейски проект, който изпълнява в тясно сътрудничество с Регионално сдружение на общините „Средногорие”, което чрез кметовете на 7-те средногорски общини представлявало гражданите от региона. Също така твърди, че работи и с общинските съвети, и не на последно място с Клъстер „Средногорие”.Не си спомняме скоро на сесия на Общински съвет Златица да е споменавано това тясно сътрудничество на Фондация Регион със съветниците, нито е представен доклад, отчет и прочие от тясното сътрудничество на фондацията с представителните органи на общината. То и в пирдопския общински съвет скоро информация за подобно сътрудничество не е обсъждана, камо ли да се дискутира Концепция за устойчиво развитие…

В същото време фондацията работи активно с Регионално сдружение на общините „Средногорие”, но и  от това сдружение, в което явно членува и Община Златица, не е представян скоро доклад, протокол, или отчет някакъв какви решения се вземат. И в Пирдоп скоро не се е обсъждала дейността на това Регионално сдружение на общините „Средногорие“… Ей така, за коментар и информация, та да разберат гражданите за какво иде реч.

Учудващо е, че Фондация Регион е изпълнила Проект „Средногорие 2020” – гражданско наблюдение на плановете за развитие на общините Пирдоп, Златица, Копривщица, Чавдар, Мирково, Челопеч и Антон в партньорство с предприятията в региона. Остава ОбС-Златица да обясни в детайли какъв е този проект, по който уж гражданите са правили наблюдение на плановете за развитие на общините, в това число и на златишката, какви са резултатите от това наблюдение, и кои са гражданите, които са наблюдавали? И кога точно са извършвали своите наблюдения??? И каква е ролята на предприятията в едно гражданско наблюдение???

Фондация Регион е отчела, че проектът е изпълняван в партньорство със Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер”, което от своя страна някак си противоречи на гражданското наблюдение, което би следвало да наблюдава и участниците в този индустриален клъстер.

В проектът сантиментално се твърди, че се предлага решение, което ще гарантира нов модел на партньорство между публичните власти, бизнеса и гражданските организации??? Не става ясно, обаче, как в него са включени всички граждански организации от региона, а не само Фондация Регион. Но пък в представеният документ, неговите автори твърдят следното:

„Главното противоречие в зона „Средногорие” се определя от ускореното модернизиране на медодобивните дружества (Елаците Мед, ДПМ-Челопеч, Аурубис България и Асарел Медет) от една страна, и над 50-годишното изоставане на социално-икономическото развитие в съставните общини, от друга страна”.

А сега де??? Повече от 20 години местните предприятия твърдят, че работят за развитие на региона и той е един от най-успешно развиващите се в страната. Населението в Златишко-пирдопската котловина имало много висок стандарт на живот. Хората тук се радват на множество социални придобивки, които именно предприятията са им осигурили. Най-активни в тази област били „Аурубис България” АД – Пирдоп, които дори получават награди за дарителство, за социално донорство и т.н., и т.н.  В същото време Фондация Регион твърди, че има 50-годишно изоставане  на региона, в който оперират такива развити предприятия – най-успешните на национално, а и международно ниво???

Друго твърдение, което съдържа „Средногорие 2020”, също е изключително противоречиво. Твърди се, че е работено с представители на местните общности и бизнеса. В същото време екипа на Фондация Регион е написал:
„НПО в Средногорието са малко и слаби. През последните 2 години гражданските комитети в Пирдоп и Златица, в колаборация с екоорганизации от София, периодично атакуват по различни теми „Елаците Мед”, „ДПМ Челопеч” и „Аурубис България”. По тези поводи се заговори за „екорекет” и срещу неправителствените организации започна да се наслояват негативни настроения в различните социални групи и фирмени екипи”…

Явно Фондация Регион притежава функциите на разследващи органи като прокуратурата, затова си позволява да „заговаря” за „екорекет”. В същото време явно само тази единствена фондация (НПО) е силна гражданска организация, а всички останали такива в Средногорието са слаби.

Да са слаби, колко да са слаби? Христо Ковачев тепърва ще има да обяснява както пред гражданските организации от Средногорието, така и пред органа, който е финансирал проекта му. По отношение твърдението, че се „наслоявали негативни настроения“ в някакви фирмени екипи – също. Подобно внушение от страна на едно НПО към останалите такива в региона, е най-малкото неконкурентно, да не говорим за друго. А недоволните фирмени екипи да не би да са тези на „Аурубис България“ АД – Пирдоп заради множеството граждански сигнали за наднормени замърсявания от страна на фирмата, увреждащи трайно околната среда в целия регион?

От ясно по ясно става, че Фондация Регион е пренебрегнала представителите на гражданското общество от Средногорието, определяйки ги като малки и слаби, за да може да се изява като единствен стожер на устойчивото развитие и глашатай на гражданите. Ще трябва, обаче, да представи и документи, от които е видно това упълномощаване да говори от името на всички граждани и техните граждански организации, в това от името на членовете на Гражданския инициативен комитет за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите от Община Златица и Средногорието – една неформална гражданска организация, която от години активно работи за устойчиво развитие на региона, в това число и за справедливо възнаграждение на работещите в немската фирма.

При проверка на валидността на споменатото Регионално сдружение на общините „Средногорие” в портала за НПО в България, става ясно, че официалната информация за него е твърде остаряла. Регистрирано е през 2012 г. с управителен орган в състав: Пенчо Геров, Цветанка Йотина, Алекси Кесяков, Магдалена Иванова, Цанко Цанков, Цонка Гешева, Иван Кесяков. Видно е, че това Сдружение включва бивши и настоящи кметове на средногорски общини, но няма как същото да представлява самите общини с днешна дата. И явно това сдружение не може да бъде легитимно в този му вид. В неговите управителни органи представители на общинските съвети – липсват. Липсва и информация кой е легитимния председател на това сдружение. Да не излезе, че е някой си Цанко Цанков, който и да е той. Да бяха се постарали да актуализират официалната информация.

Видимо е, че в Средногорието се вършат не много читави неща. Видно е, че общините са въвлечени в някакви проекти, като общинските съвети и самите граждани, в едно с техните организации и представители, са изключени от процеса на „гражданско наблюдение” на плановете на развитие на самите им общини. Самоопределила се като единствен представител на гражданите Фондация Регион явно си взаимодейства много добре с предприятията, но не и с гражданското общество.

Ще проведем необходимите проучвания каква е дейността на Фондация Регион през годините. Какви средства е получила същата от общинските бюджети на средногорските общини и колко местни граждани представлява.