Фондация „Лъчезар Цоцорков“ набира проекти за социално-емоционално образование

До 3 юли т.г. неправителствени организации, училища и висши учебни зведения могат да кандидатстват за финансиране на свои проекти за социално и емоционално обучение в сферата на ранното детско образование. Най-добрите от тях ще бъдат финансирани от фондация „Лъчезар Цоцорков“ в рамките на нейната програма  „Образование“.

„Изграждането на социални и емоционални умения е важен аспект от благополучието и академичния успех на учениците, а нашата цел е да предоставим полезна и удобна за потребителите система, която да подкрепи усилията на учителите в това образователно направление. Искаме да помогнем учениците да се научат да разпознават, разбират и регулират емоциите си ефективно“, се казва в поканата за кандидатстване по програмата.

Проектът трябва да включва поне една от следните дейности:

● Обучения на учители, образователни експерти или родители;
● Изграждане/изработване на системи за оценка на социалните и емоционални умения на учениците, за да помогнат при вземането на педагогически решения;
● Създаване на системи, които позволяват оценяване на въздействието по отношение на:
– академично въздействие;
– измерване на житейски и социално-емоционални умения на ученици;
– промени в климата на училищната среда.

Дейностите по проекта трябва да се съсредоточат върху обучението на учители и мултипликатори, проследяване, наставничество, текущ мониторинг, оценка и разработване на учебни програми.

Ще се насърчават проекти, изпълнявани в партньорство. Не се поставя изискване за осигуряване на съфинансиране на проекта, но диверсификация на финансирането и устойчивостта на организацията-кандидат ще се смятат за предимство при оценка на предложенията.

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ очаква до 3 юли т.г. кандидатите да изпратят „писмо за интерес“, в което да представят идеята на своя проект в не повече от две страници. Авторите на най-добрите идеи ще бъдат поканени да подадат пълно проектно предложение до 28 август т.г. Одобрените за финансирани ще бъдат обявени през октомври т.г.

Пълна информация за конкурса има ТУК, а въпроси можете да задавате на адрес: info@tsotsorkovfoundation.bg