Финансираните проекти за 2020 г. обяви Фонда за подкрепа и насърчаване на бизнеса в Крумовград

Създаденият през месец май 2015 г. Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД в Крумовград официално обяви кои проекти са финансирани от Фонда през 2020 г. Презизминалата година са финансирани 14 проекта на обща стойност 2 852 946.56 лв. – 6 в сферата на производството, 3 в областта на животновъдството и земеделието, и 5 проекта в областта на услугите. Работните места, създадени с реализирането им, са 35.

„На 7 януари 2021 г. чрез видео-конферентна връзка се проведе официалното годишно събитие на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“, на което бенефициентите, подкрепени от Фонда, получиха плакети и сертификати за финансираните им през 2020 г. бизнес проекти“, съобщиха от „ДПМ-Крумовград“ ЕАД. Церемонията отразява успеха в усилията на Фонда и местния бизнес за устойчивото развитие на община Крумовград и насърчаването на бизнес инициативите в региона.

На събитието присъстваха учредителите на Фонда – община Крумовград, представлявана от кмета г-жа Себихан Мехмед, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, представлявано от проф. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“ за България, Красен Кискинов – председател на Фонда и членовете на Управителния съвет,  представители на „Смарт А Груп“ ЕООД – консултант по техническа помощ, представители на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, представители на фирмите, получили финансиране от Фонда и регионални медии.

Цитати от Себихан Мехмед, Илия Гърков, Румен Моллов:

Надявам се, че трудната 2020г. е преминала. Мога само да се радвам на постигнатото през изминалата година, което е заслуга на членовете на управителния съвет на Фонда. Специално поздравявам и сътрудниците.“ – г-жа Себихан Мехмед.

Поздравявам всички участици в този проект. Поздравявам хората, които направиха проектите и успяха да ги защитят. Всичко това показва, че който работи, той ще постигне резултат от своята работа. Нека новата 2021г. бъде здрава, ползотворна и успешна.“ – проф. д-р инж. Илия Гърков.

Поздравления на всички, които работиха за успешното развитие на Фонда.

Проекта ми беше дълго време обмислян. Реших да увелича мощностите си в преработката, за което благодаря на кмета. Ако можеше навсякъде в България да се работи така би било чудесно. Като бъдеще виждам отоплението на пелети. Хубаво е човек да мисли и за другите, това ми даде възможност да създам нови работни места. Организирах курсове, за да може хората да се обучат да работят с машините. Имахме трудности по време на кризата, но не спряхме работа.“ Румен Моллов, управител на „Моллови 2005“ ООД.

Красен Кискинов, председател на Управителния съвет на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ представи дейността на Фонда през изминалата година. Като изброи предизвикателствата пред работата на Фонда в условия на пандемията от Covid-19, той подчерта положените усилия и вложената енергия за реализиране на  проектите от страна на всички участници.

Съвкупно, от началото на дейността на Фонда през юли 2019 г., са финансирани общо 20 проекта и са създадени 52 работни места на стойност 3 596 930.56 лв.

Списък на проектите и фирмите, получили средства от Фонда през 2020 г.:

„Софта Трейд“ ООДИзграждане на линия за производство на пелети от дървесина с капацитет 500 кг/час

ЗП Владимир Хаджиев – „Закупуване и монтаж на модулен обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти с капацитет 300 литра на ден“

„Моллови 2005“ ООД„Разширяване капацитета за преработка на дървесина и въвеждане на нови продукти“

„Дурал“ ООД„Подобряване на конкурентоспособността на „Дурал“ ООД чрез разширяване на дейността и внедряване на ново оборудване“

„Зара БГ“ ЕООД – „Цех за производство на корпусни мебели и изделия от дърво“

“Хамат“ ЕООД„Разширяване капацитета на производство на материали за уплътнители за капачки“

„Ася Джан“ ЕООД„Закупуване на оборудване за заведение за бързо обслужване“

“Транс Груп Крумовград” ООД„Закупуване на колесен многофункционален багер с челен товарач“

ЗП Неждет Хасан Байрактар – „Изграждане на овцеферма за 200 овце за месо“

„ИСИМЕД“ ЕООД – „Закупуване на машини“

“КАДСТАР“ ЕООД„Закупуване на геодезическо оборудване – дигитален нивелир Leica LS 10 комплект и GNSS Leica GS 18L“

„Д-Р КОСТА БАТКОВ – 2010“ ЕООД„Закупуване на оборудване за ветеринарна амбулатория за животни в гр. Крумовград, общ. Крумовград“

ЗП Владимир Алеков Хаджиев„Закупуване на техника и оборудване“

„Джи и Джи Груп“ ЕООД„Производство на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба от рециклируем материал в с. Поточница, общ. Крумовград“

Източник: ДПМ-Крумовград ЕАД