Ученици от с. Антон се запознаха отблизо с работата на полицейските служители

Служителите на РУ- Пирдоп инспектор Моника Георгиева, мл. автоконтрольор Иван Червенков и  мл. инспектор Ярослав Доросиев проведоха днес беседа с учениците от 1 до 7 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Антон.

В присъствието на своите класни ръководители децата се запознаха със структурата и ролята на полицията, специфичните служебни задължения на инспектора Детска педагогическа стая и служителите от охранителна и пътна полиция. Те получиха разяснения по отношение на противообществените прояви, неспазването на обществения ред, нарушенията на правилата за движение по пътищата, видовете пътни знаци, наказания, санкции и възпитателни мерки.

В рамките на мероприятието учениците се включиха активно, демонстрирайки познанията си по дискутираните въпроси, изразявайки и собствена позиция. Също така те имаха  възможност да получат изчерпателни отговори на вълнуващите ги въпроси и да коментират различни примери за безопасно движение по улиците и тротоарите на различните участниците в движението – пешеходци, велосипедисти и др.

Източник: ОДМВР-София