Ученици от ПГ „Златица“ посетиха „Аурубис България“ АД

Ученици от дуална форма на обучение от ПГ „Златица“ бяха на посещение в местния завод – „Аурубис България“ АД, който е най-големия производител на мед и медни продути в Югоизточна Европа.

През учебната 2019 – 2020 г. в Професионалната гимназия „Златица“ (бившия техникум), стартира трети випуск в дуалното обучение със специалности: „Машини и съоръжения за заваряване” и „Електробзавеждане на производството”. С въвеждането на дуалната форма на обучение се цели местните предприятия да инвестират в обучението на повече млади хора, избрали техническите специалности, които са вече в списъка на т.н. защитени професии и по този начин да си гарантира бъдещи добре подготвени работници. Обучението дава възможност след завършване на 10 клас, учениците да провеждат практическите си занятия в „Аурубис България“ АД Пирдоп и в Дънди Прешъс Металс – Челопеч, което става под ръководството на наставници и ментори.

На 5 декември местният медодобивен комбинат посрещна за първи път бъдещите си работници заедно с техните ръководители – г-жа Елка Кръстанова, зам. директор на професионалната гимназия и г-жа Яна Мечева, класен ръководител на осмокласниците, като организира „производствена обиколка“ в завода. Целта бе учениците да се запознаят с производствените мощности и да видят реалната работна среда в едно от най-големите предприятия в България, което е разположено над 80% на територията на Община Златица, към която е и Професионалната гимназия.
Учениците посетиха най-модерната в Европа Рафинерия за производство на медни катоди, където Георги Стойнов, старши инженер Поддръжка Рафинерия, ги запозна с технологията и начина, по който се пречиства медта, за да достигне до 99, 99% чистота на медта. Служителите, които отговарят за ремонта на оборудването в цеха, бяха подготвили за тях няколко практически демонстрации.

Учениците с интерес и любопитство проследиха сложните процеси при преработката на медни суровини и получаването на крайния продукт електролитна мед.

По информация от Община Златица
Снимки: Община Златица