УЧЕНИЦИ ОТ ПГМЕ СЕ ЗАПОЗНАХА С ПРОФЕСИЯТА „БИБЛИОТЕКАР“

Ученици от клуб „Личностно развитие“ – ПГМЕ, гр. Пирдоп заедно с ръководителите си: г-жа Снежана Колева – учител по икономика и ръководител на клуба, г-жа Петя Близнакова-учител по литература и г-жа Йоана Найденова-учител по информатика се потопиха в света на книгата.
Библиотекарите могат да бъдат водещ фактор в социалната и културна интеграция. Във връзка с Националната стратегия за насърчаване на грамотността е необходимо разпознаването на библиотечните институции като активен и важен фактор за изграждане на компетентности, необходими за реализацията на съвременния човек.

Г-жа Галина Ценова-библиотекар в НЧ „Светлина“, с. Душанци сподели, че работят в посока приобщаване на подрастващите и по този повод политиката на читалищната библиотека е насочена към организиране на различни културни и образователни прояви на децата, които черпят знания, идеи и вдъхновение от любимите си книги.
Посрещнаха ни като скъпи гости, запознавайки ни с уникалния архив на библиотеката. Посетихме различни отдели, осъзнавайки ключовата роля на образованието в контекста на „голямото четене“.
Професията библиотекар е призвание както учителската професия, тъй като и преподавателите и работещите в сферата на библиотекарските услуги са в ролята на съвременни будители. Тяхната мисия е да пробудят съзнанието ни за света и да ни мотивират да търсим светлината в душите и сърцата си.
В нашите представи тази професия е непозната. Като цяло библиотекарите са сърцати хора, любители на книгите, водени от любовта на своите читатели, в мълчалив досег с прашните страници, преодоляват несгодите.
Г-жа Галина Ценова сподели, че обича професията си и е горда с факта, че работи в най-хубавата библиотека. От години прави това, което се опитваме и ние, насърчава четенето.
Можем само да й пожелаем много читатели с усет за хубавата книга.
В края на посещението г-жа Снежана Колева-ръководител на клуб „Личностно развитие“ връчи Благодарствен адрес на НЧ „Светлина“, с. Душанци, с което постави началото на едно бъдещо сътрудничество.
Източник: Йоана Найденова