Ученици от ПГМЕ гр. Пирдоп успешно завършиха своята практика в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

На 30 август четирима ученика от Професионална гимназия по механоелектротехника гр. Пирдоп успешно завършиха своята практика в “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД по проект “Ученически практики 2”.

На 5-ти юли четирима младежи започнаха своето практическо обучение с продължителност 240 астрономически часа под ръководството на ментори. Възпитаниците на ПГМЕ гр. Пирдоп, изучаващи специалностите “Електрообзавеждане на производството” и “Автоматизация на непрекъснатите производства” прилагаха на практика наученото в училище всеки ден по 7 часа, като по този начин получиха допълнителни възможности за достъп до практическо обучение. Младежите подобриха своите умения и придобиха ценен опит в реална работна среда.

Под ръководството на техните ментори Георги Станчев, специалист “Контролни системи” към отдел “Поддръжка-Преработка и Електро и КИП и А”, участък “Автоматизация и контролни системи”, Васил Пушкаров, електро специалист, работещ с източници на йонизиращи лъчения и Петър Козаров, подземен технически специалист “КИП и А и Мобилно оборудване” към отдел “Поддръжка-Добив” “Подземен участък ”Мобилно оборудване“, учениците споделиха тяхната обратна връзка.

“Само за два месеца успяхме да научим много нови и интересни неща. Различно е, когато виждаш нещата на практика. По този начин много по-лесно разбираме теоретичната част, защото вече може да я визуализираме и да си я представим. Със сигурност опитът, който придобихме в ”Дънди Прешъс Металс Челопеч“ през двата летни месеца ще ни бъде от огромна полза в училище.“, единодушно казаха учениците.

От своя страна техните ментори са изключително доволни от резултатите, които са постигнали със своите практиканти. Щастливи са, че са успели да предадат част от техния опит и са научили младежите на много полезни неща. Доволни са от проявения интерес от страна на младежите и от желанието им да учат нови неща, да задават въпроси и да черпят полезен опит. Според тях програмата предоставя много нови възможности не само на учениците, а и на служителите в компанията, защото по този начин всички научават повече едни от други.

Припомняме Ви, че основната цел на „Ученически практики 2“ е да повиши ефективността от партньорствата между училището, осъществяващо професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. „Дънди Прешъс Металс“ се фокусира върху създаването на устойчивост за бъдещето на своите служители и хората в региона. За това компанията се стреми да дава възможност на младите да се учат и развиват успешно. През годините рудодобивното предприятие многократно е ставало домакин на най-различни ученически и студентски инициативи. И до днес „Дънди Прешъс Металс“ насърчава младежите да трупат опит и знания. За тази цел Дружеството в Челопеч, заедно с ПГМЕ, гр. Пирдоп, се включиха в проекта „Ученически практики 2“, който ще надгради практическите умения на учениците и ще ги подготви за тяхното бъдещо професионално развитие.