Успешно изпълнен социален проект в Златица

На 28-ми юли 2023 г. в Златица се състоя официално представяне на осъществената в партньорство между Община Златица и Инър Уийл Клуб – Пирдоп социална инициатива, насочена към подобряване жизнената среда на ползвателите на социални услуги в Дневния център за деца и младежи с увреждания в гр. Златица.

Кметът инж. Стоян Генов бе домакин на срещата, на която присъстваха представителки от Инър Уийл Клуб – Пирдоп, служители от ОбА-Златица, служители от ДЦДМУ-Златица, медии. В детайли г-н Генов разказа за съвместната дейност и реализираните подобрения в ДЦДМУ-Златица, като благодари за приноса на Инър Уийл Клуб – Пирдоп и тяхната инициатива „Заедно за игри без граници“, чрез която са осигурени средства за закупуване на специализирана люлка и маса за игри, монтирани в дворното пространство на Дневния център.

Съвместно с Община Златица, добрата координация и добре свършената работа, тази дългоочаквана и полезна площадка, вече е факт. Инър Уийл клуб Пирдоп благодари още веднъж на всички Дарители – Аурубис България АД, Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, Елаците Мед АД и всички останали наши Приятели, които дариха с желание и готовност лични средства за проекта.

Специални благодарности на партньорите ни в това начинание, Община Златица, в лицето на кмета , г-н Стоян Генов, за реализирането на този проект. Нека винаги да бъдем заедно в начинанията, да работим с разбиране, да си сътрудничим в добрите и полезни инициативи и каузи, само така ще успеем да превърнем Средногорието в по-добро място за нас и децата ни!“, споделиха вълнението си и своите благодарности от Инър Уйил Клуб Пирдоп в социалните мрежи.

Радвам се, че успяхме да реализираме тази съвместна инициатива, която вярвам ще зарадва децата и младежите, нуждаещи се от специализирани грижи в гр. Златица“, каза инж. Генов пояснявайки, че за последните две години в Дневния център са направени много подобрения и са вложени над 130 хиляди лева.

Обновихме дворното пространство с цел да създадем по-приятна и свежа среда за ползвателите на Центъра. В резултат на реализираният проект бяха реновирани стълбите и рампата, за да бъдат улеснени децата и младежите да посещават Центъра. Изградена бе дренажна система и се направи правилно отводняване на водата от климатиците. Подменихме и осветлението с енергоспестяващи осветителни тела. Постарахме се да осигурим по-приятна среда за децата, като подобрихме визията на сензорната стая и монтирахме нови уреди в стаята за рехабилитация. За стриктно наблюдение на здравословното състояние на децата, закупихме мобилна станция за измерване на важни жизнени показатели.

Разбира се, продължаваме да работим за осигуряване на оптимални условия в Дневния център за деца и младежи с увреждания, като разработихме и кандидатствахме с проект за подобряване енергийната ефективност на сградата, като очакваме той скоро да получи финансиране. По него сме предвидили да бъде ремонтиран паркинга на Центъра и да бъде изградена фотоволтаична система за осигуряване на електроенергия за собствени нужди“, каза инж. Генов като изказа благодарност към всички дарители и партньори на общината.

Управителят на ДЦДМУ-Златица Мария Арсенова разведе присъстващите из Центъра, показвайки им обособените за различни дейности стаи, в които с нуждаещите се деца и младежи с увреждания работят висококвалифицирани специалисти.

Г-жа Арсенова благодари на Инър Уийл Клуб – Пирдоп за направеното дарение, като поясни, че предоставената люлка им е била много необходима. Същата е монтирана според изискванията за отстояния и безопасност на ползващите я.

Накрая на събитието, всички се събраха за обща снимка за спомен, пожелавайки си бъдещи успешно завършени партньорски проекти.

Подготви: Петя Чолакова