Успешно изпълнение на проекта за изграждане на зони за отдих в Антон

ОбА-Антон информира жителите на общината, че вече е приключило изпълнението на проект „Изграждане на зони за отдих село Антон, област Софийска“, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 Г.” НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” ФИНАНСИРАНИ ОТ МОСВ, ПУДООС.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 10 770,00 ЛЕВА, СОБСТВЕНО ФИНАНСИРАНЕ – 770,00 ЛЕВА.

Главната цел по проекта „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ В СЕЛО АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА“ е да бъде подобрен облика на селищна зона, като се осигури подходяща среда за социални контакти с подчертано естетическо въздействие върху местните жители и гостите на селото, както и да бъдат приобщени жителите към идеята за опазване на околната среда и формиране на трайно отношение към нея. Повишаване качеството на живот на територията на района с подобряване на физическата среда, чрез прилагане на мерки за устойчиво развитие, безопасни и екологични условия за живот.

Проектната концепция и методологията за нейното реализиране са ясно ориентирани към изпълнение на проекта, с което ще обнови населеното място и ще се подобри средата за развитие и условията за живот на село Антон. Вниманието към околната среда и усилията за опазването й не само допринасят за подобряване на перспективите за развитие, но също и действат възпитателно върху подрастващото поколение.

От ОбА-Антон призовават всички жители и гости да пазят и да се грижат за общинската собственост, за да бъде Антон още по-приятно и приветливо място.

Информираме Ви, че през пролетта ще бъдат монтирани допълнително още три беседки, които да красят селото ни„, добавят още общинските служители.