Успешни проекти за енергийна ефективност изпълниха в Община Антон

В началото на 2024 г. представители на Офиса на финансовия механизъм на ЕИП и партньорите по Програма ВЕЕЕЕС посетиха обновените детска градина и читалище в община Антон.

Представители на Офиса на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и партньорите по Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност” (BEEEEС) посетиха общинската детска градина “Българче” и Народното читалище “Христо Ботев – 1925” в селото, като във визитата се включиха и представители на Посолството на Кралство Норвегия в България и експерти от Министерството на енергетиката, което е програмен оператор по програма ВЕЕЕЕС.

По проекта за повишаване на енергийната ефективност в община Антон са извършени инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на населеното място чрез мерки за трансформиране на сградите в такива от енергиен клас А+. По думите на кмета Андрей Симов това допринася за редуциране на енергопотреблението и подобряване на условията за децата в детската градина и посетителите на читалището. Г-н Симов подчерта още, че проектът се изпълнява в партньорство с норвежката компания MP ENERGY AS, чиято експертиза в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия е споделена с община Антон. Бюджетът за изпълнението на проекта е 855 812.38 лева безвъзмездна финансова помощ.

Домакините от община Антон запознаха своите гости с конкретните дейности, реализирани по проекта – топлоизолиране на външни стени, покриви и подове, подмяна на дограма, изграждане на фотоволтаични съоръжения върху покривите, генериращи енергия само за собствено потребление. Модернизирани са и отоплителни системи в двете сгради, като са внедрени системи за автоматизация и управление на енергията и комбинирани системи за отопление чрез термопомпи от тип въздух-вода, използващи енергията от ВЕИ.

Положителното въздействие от изпълнените мерки за енергийна ефективност бе основен акцент в разговорите между донорите и бенефициентите по проекта. Очаква се той да доведе до годишно намаление на вредните емисии, намаление на бюджетни разходи за електроенергия, енергийни спестявания и подобрено качество на живот на гражданите, които ще се възползват от подобрените сгради – около 1500 души. По-добрата информираност на населението за ползите от прилагане на мерки за енергийна ефективност и повишеният експертен капацитет на общината за прилагане на модели за управление на енергийните системи също са във фокуса на проекта.