Тренировки по самоотбрана в Челопеч

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Челопеч стартира редица инициативи, насочени към намаляване на агресията у подрастващите. Първата инициативя е провеждането на тренировки по самоотбрана, ръководени от Сенсей Бобев.

Предложената мярка цели да намали агресията у подрастващите, посредством канализиране правилното използване на енергия, да минимизира училищния тормоз, да предотврати насилието между деца и да минимизира усвояването на вредни навици, като тютюнопушене, алкохол и наркотични вещества.

Тренировките по самоотбрана ще се провеждат два пъти седмично и са напълно безплатни за учениците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч.