Тежко замърсяване на река Тополница

Вчера жители от село Петрич сигнализираха институциите за замърсяване на река Тополница и публикуваха снимки. От село Петрич до село Поибрене и язовир Тополница водите на реката приличат буквално на зеленикаво-сивкава боза. Състоянието ѝ е изключително тежко. 

Към 14.00 ч. вчера въпреки, че сигналите на гражданите са подадени рано сутринта, в Петрич лаборатория на РИОСВ-София нямаше, както и представители на ИАОС и МОСВ. Единствено екип на Басейнота дирекция – Пловдив пристигна след обяд в Петрич, като обясни, че в Поибрене водите на реката са по-мътни от тези в Петрич. Те обясниха, че не могат да направят съответните замервания.

На място в село Петрич бе и кметът на община Златица инж. Стоян Генов. Същият вчера не излезе с официално изявление относно екологичната катастрофа, сполетяла река Тополница.

Днес е 22-ри март! Денят на водата! В извънредното положение, в което се намира България, Европа и света, днес следва да отбележим един световен ден, посветен на природното богатство – водата. Така необходимо и толкова важно! За огромно съжаление обаче, водите на река Тополница повече от денонощие бяха замърсявани, а институциите глухи и слепи да преустановят това.

Очакваме официално на г-н Генов да даде нужните и неотложни отговори:
– Установен ли е замърсителят и причините за екологичната катастрофа с река Тополница?
– Направени ли са необходимите замервания от страна на компетентните институции и установено ли е количеството хвост, изтекъл в река Тополница, или се чака водите да се избистрят, за да се вземат проби?
– Какви спешни мерки е предприела Община Златица за справяне с този екологичен проблем, който по думите на петричани, не се случва за първи път?
– Преустановено ли е вече замърсяването, или продължава? Кога е започнало? Ако е възникнала авария, защо не се уведомени незабавно институциите – кмет, ИАОС, РИОСВ, МОСВ и т.н.?
– Какви са становищата на ИАОС, РИОСВ, Басейнова дирекция, МОСВ за случващото се с река Тополница?
– Какви мерки за възстановяване на нанесените екологични щети са предприети?

Тревожната тенденция институциите да неглижират проблема с тежкото замърсяване на река Тополница вчера, може да доведе до редица негативни последици за здравето на хората. Реките на Тополница се събират в язовир Тополница. Водите на реката се използват за поливане на земеделските стопанства на множество земеделски производители, в това число пазарджишките и пловдивски зеленчукови полета. Произведената зеленчукова продукция се консумира от множество българи и не само. Пита се в задачата – колко хвост ще консумират българите тази година? И с какво съдържание на тежки метали в организмите си ще се сдобият?

Бъдете отговорни не само към своето здраве, но и към здравето на природата! Останете си вкъщи!