С 580 837,00 лв. в Буново ще възстановяват речното корито на река Буновска

Министерски съвет отпуска средства от резервите в Бюджет 2021 г. на Република България за възстановяване на речното корито на река Буновска. Средствата са в размер на 580 837,00 лв. и са включени в Постановление № 207 от 29.06.2021 г. Ще бъде извършени частични аварийно-въстановителни работи от о.т. 38 до о.т. 13.