С дарения от Група ГЕОТЕХМИН издигат храм на Свети Иван Рилски

Група ГЕОТЕХМИН, Минстрой холдинг, Асарел-Медет и Дънди Прешъс Металс са спомоществователи за изграждането на храм в двора на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

Той ще носи името на небесния закрилник и покровител на българския народ, на минерално-суровинната индустрия и на университета.

Проф. Ивайло Копрев и доц. д-р Кирил Джустуров, декан на Минно-електромеханичен факултет (последният вдясно) и дарители за храма (отдясно на ляво): д-р инж. Иван Вутов, председател на СД на Геотрейдинг АД, проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, Бисерка Янева, директор „Човешки ресурси“ на Асарел-Медет АД

Тържественият водосвет и полагането на основния камък бяха отслужени на 14 юни от Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп – викарий на Софийския митрополит, а символичната първа копка на православния храм  направиха ректорът проф. д-р инж. Ивайло Копрев, и настоятелите проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД и проф. дтн инж. Николай Вълканов – председател на СД на Минстрой Холдинг АД.

Първата копка бе направена от проф. д-р инж. Ивайло Копрев, проф. дтн инж. Николай Вълканов и Проф. дтн инж. Цоло Вутов

Проф. Ивайло Копрев отбеляза, че това е дълго обмисляно и благородно дело. По думите му преди близо 70 години техните предшественици са започнали самостоятелния път на Минно-геоложкия университет, като за този период той се е развил и утвърдил, а днес е един от четирите университета в Европа, специализирани в подготовката на кадри за минерално-суровинната индустрия. Обучени и реализирани са над 30 000 студента, като над 4500 от тях са работили или работят в различни точки по света, каза проф. Копрев. Той посочи, че Минно-геоложкия университет не е само място за образование, а е и духовно средище, където се стремят да възпитават и на чест, достойнство, честност и взаимопомощ. Ние сме общност, обединена от тези добродетели, каза Копрев и допълни, че с техните настоятели заедно показват, че има смисъл младите хора да учат и работят в нашата родина. Тук получават качествено образование и подготовка, основата на израстването им като високоплатени професионалисти в минерално-суровинната индустрия, отбеляза той. Ректорът благодари на дарителите за изграждането на православния храм в кампуса на университета.

Връчване на дипломи: Проф. дтн инж. Цоло Вутов, проф. д-р инж. Ивайло Копрев, гл. асистент д-р Десислава Сиеонова, проф. дтн инж. Николай Вълканов.

Сред гостите на тържеството бяха Валентина Танева, съветник по образование, наука и иновации на президента, Станислав Станков, директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ в Министерството на енергетиката, кметът на район “Студентски” Петко Горанов, чл.-кор. проф. дн Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет, проф. д-р Сава Димитров, ректор на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи. От бизнеса присъстваха управителят на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов, председателят на Съвета на директорите на Минстрой Холдинг проф. дтн инж. Николай Вълканов, д-р инж. Иван Вутов, председател на СД на Геотрейдинг АД, Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“ на българските дружества на Дънди Прешъс Металс и други представители на науката и бизнеса. Преди церемонията по първа копка бяха връчени дипломи на учени и преподаватели, завършили образователна и научна степен „доктор“ или придобили академични длъжности „главен асистент“ и „професор“. Своята диплома получи и заместник-ректорът на МГУ проф. дн Ирена Григорова.