С близо годишно забавяне Община Пирдоп актуализира списъка с общински съветници

Сайт на Община Пирдоп – 26.02.2018 г.

След като информирахме за редица пропуски в сайта на Община Пирдоп, в това число за присъствието на Лало Кирилов в списъка с общински съветници, днес общината е отстранила своевременно несъответствието, като е премахнала името и снимката на Кирилов, и е добавила името на съветник Емил Милчев Николов от МК „ПИДОП ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ“.

Не става ясно кой е този ПИДОП, който заслужава повече, но жителите от община Пирдоп заслужават по-адекватни действия от страна на ОбА, кмет и председател на ОбС.

http://pirdop.bg/?option=content&content_id=39

Апелираме към кмета Ангел Геров  да разпореди премахването и на тази недопустима правописна грешка, освен ако името на местната коалиция не е изписано правилно и тя наистина се отнася за някой си ПИДОП, който явно заслужава много повече.

Вярваме, че същите адекватни действия ще бъдат предприети и за отстраняване на другите пропуски, за които съобщихме по-рано, като се актуализират данните в екологичния мониторинг и тези, свързани с достъпа до обществена информация.