Състоя се редовна среща с журналисти в ДПМ-Челопеч

На 6-ти декември се състоя редовна среща на ръководството на „Дънди Прешъс Метълс – Челопеч“ с местни журналисти. Презентация представи изпълнителния директор на предприятието д-р инж. Илия Гърков.
Акценти на срещата:

ПОЛУЧЕНИ  ПРИЗНАНИЯ

  • Получената награда за най-голям обем дарени финансови средства от Български дарителски форум;
  • Получената награда „Мисия в полза на обществото“ – признание за сп. „Мениджър“ и „24 часа“;
  • Номинацията на д-р инж. Илия Гърков – един от десетте най-успешни мениждъри на годината.

ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА

  • – Подкрепа за средното образование – подкрепата за инициативата „Заедно в час“
  • – Семинари „Да работим заедно“ за служителите на ДПМ
  • Програмата за дуално обучение – съвместен проект с АТПГ – Златица и фирма „Аурубис“
  • Резултатите от успешно приключилите стажантски програми.

ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  • Изграждане на пречиствателната станция;
  • Разширение и надграждане на хвостохранилище „Челопеч“;
  • Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци от черни метали.

Бяха направени и разисквания по отношение проекта в Крумовград, грижата за околната среда и екологията, както и вниманието, което компанията обръща на българското архитектурно-историческото наследство.

По време на срещата се дискутира и темата с публикуваната статия във в-к „Капитал“ относно опитите на държавата да промени концесионната такса на рудника, като „Капитал“ твърди, че това ставало без да бъде уведомено предприятието. На този въпрос инж. Илия Гърков отговори, че държавата не е длъжна да уведомява предприятието, защото тя, спазвайки разпоредбите на законите, е обявила процедура за избор на консултант, от което следва, че информацията е публично достъпна. Г-н Гърков увери, че не смята, че това е нарочна акция спрямо предприятието, тъй като процесът е стартирал още през 2015 г., като не само „Дънди Прешъс Металс“ е включен, но и други фирми.

По отношение на получените награди и номинации за признание, то всичките те са от национални и международни организации. Възниква идеята да се създаде подобна инициатива на местно ниво, тъй като би било редно направеното от предприятието в социалната сфера да бъде възможно да бъде оценявано и награждавано с номинации и от страна на местните жители, които се явяват съседи на фирмата, работят в нея и най-добре биха могли да направят своите констатации и оценки. Предстои идеята да бъде осъществена.