Съставиха акт на готвачка в Пирдоп

На 9 март на територията, обслужвана от ОДМВР-София, се проведе специализирана полицейска операция за превенция на нарушенията на изборното законодателство, противодействие на конвенционалната престъпност,

стабилизиране на средата за сигурност, осигуряване на добър обществен ред и пътна безопасност.  Полицейските действия са осъществени съвместно с екипи на жандармерията и представители на държавните контролни органи.

В хода на извършени съвместни проверки от служители на РУ-Пирдоп и БАБХ, в заведение в Пирдоп е установена служителка на длъжност „готвач“, с изтекъл срок на валидност на здравната книжка. Съставен ѝ е акт от компетентните органи.