Съдът отхвърли жалбата на екс-областния управител срещу Референдума в Челопеч

Със свое Решение № 958 от 20-ти юли 2023 г. Административен съд – София област отхвърли Жалбата на г-н Радослав Стойчев, заведена от него в качеството му на назначен от служебното правителство на Румен Радев за Областен управител на Софийска област срещу Местния референдум в Челопеч.

Екс-областният управител Стойчев жали пред Съда срещу Решение № 89-МИ от 18.06.2023 г. на ОиК-Челопеч, с което се обявяват резултатите от проведения в Челопеч първия по рода си Местен референдум, на който гражданите на Челопеч следваше да решат дали Община Челопеч да учреди възмездно право на строеж на две фирми, които имаха намерение да изграждат фотоволтаични централи в челопешкото землище.

Водени от представените доказателства по делото и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, вр. чл. 42, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Административен съд – София област, 12 състав ОТХВЪРЛЯ жалбата на г-н Румен Стойчев като НЕОСНОВАТЕЛНА.

От Решението е видно, че вероятно основната мотивация на екс-областния управител на Софийска област, служебно назначения г-н Румен Стойчев, идва от претенциите на регистрирания след дадени указания от ОиК-Челопеч Инициативен комитет с председател Ради Ненчев по отношение взетото от ОбС-Челопеч решение за провеждане на референдума, а не резултатите от него. Мотиви, които се чуха неколкократно и напоително изказани на заседанието на ОбС-Челопеч от видна челопешка съветничка, на което челопешките съветници взеха решение за провеждането на Местен референдум.

Твърденията на екс-областния управител на Софийска област, служебно назначения г-н Румен Стойчев учудващо много наподобяват тези, изказани от една друга служебно назначена областна по същия ред и от същия менторстващ. Всички тези твърдения, както се и очакваше, бяха оборени в проведените съдебни заседания, видно от официално публикуваното от ОиК-Челопеч съдийско решение, а именно:

  • Оборено е твърдението за допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при провеждане на процедурата по организация на местния референдум;
  • Оборени са необоснованите твърдения за нарушени разпоредби на чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУГДВМС;
  • Оборени са неоснователните твърдения за нарушени разпоредби на Правилника за организацията и дейността на ОбС-Челопеч;
  • Безспорно е установено, че е спазена процедурата по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Закона.

Учудващо е чии компетентни юридически съвети е използвал г-н Стойчев, за да изпадне в ситуация, в която да обжалва Решението на ОиК-Челопеч с неоснователни твърдения, които дори и студент в съответната специалност може да определи като такива??? И чии интереси защитава с жалбата си г-н Румен Стойчев така и не става ясно???

По делото са приложени и Сигнали, подадени от Ради Стоянов Ненчев до ЦИК София, до ОИК и до Областен управител – Софийска област.

Решението на АС-София област е можело да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. В тази връзка председателят на ОиК-Челопеч г-жа София Иванова Кирилова е свикала заседание, на което ОиК-Челопеч излиза със съответните решения:

„София Иванова-Кирилова: От 20.07.2023 г. до 04.08.2023 г. няколко пъти говорих с г-жа Мария Николова – деловодител по нашето дело и на 04.08.2023 г. (петък) вече беше изтекъл срока (включително и изчакване на евентуално обжалване на пощата (пощенско клеймо) и забавяне на самата жалба), в който решението на Административния съд София област би могло да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Не е постъпило обжалване и Решение № 958 от 20.07.2023 г. е влязло в сила на 04.08.2023 г.

Уважаеми колеги, предвид на гореизложеното следва да приемем това решение и да гласуваме изпращането на уведомителни писма ведно с Решение № 958 от 20.07.2023 г. на Административния съд София област, Протокол на ОИК – Челопеч № 43-МР/ 06.08.2032 г. и Решение на ОИК – Челопеч № 93-МР/ 06.08.2032 г.  до г-н Димитър Въжаров – Председател на Общински съвет Челопеч, инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и Централната избирателна комисия, за сведение.

Ако сте съгласни с това мое предложение, моля нека да го гласуваме. ОИК – Челопеч с 8 гласа „ЗА“  (София Иванова-Кирилова, Нели Събева, Елена Лукова-Питекова, Златан Павлов, Венета Иванова, Пека Кръстева, Ивалина Фотева и Нели Петрова)  и никой „ПРОТИВ“.

Сагата с първият Местен референдум, проведен по законовите разпоредби в Челопеч приключи. Обжалващите получиха съдебен отговор. Остават преценките кой, защо и с какви очаквания продължи да дълбае по темата и да харчи държавни пари за ненужди дела…

Екс-областни управители, партийно определени, водени от чии интереси търсеха под вола теле???