СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица с почетни грамоти за високи постижения

На тържествена церемония, в подкуполното пространство на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ в град София, г-жа Росица Иванова – началник на РУО – София област връчи почетни грамоти и плакети за високи постижения през учебната година в предучилищното и училищното образование на директори, ученици и педагогическите специалисти от образователните институции на територията на Софийска област.

В КАТЕГОРИЯ „УЧЕНИК НА 2021 ГОДИНА – ЗРЕЛОСТНИК“ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ: Най-успешните ни зрелостници, завършващи средно образование с отличен успех и постигнали успехи в различни областни и национални кръгове на олимпиади, конкурси, състезания и други училищни и извънучилищни дейности:
Лало Иванов Лалов – ученик от 12. клас в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица.

КАТЕГОРИЯ „УЧИТЕЛ НА 2021 ГОДИНА“ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ:
За цялостен принос в развитието на образователното дело в областта и страната: Емилия Йорданова Самарджиева – старши учител по география и икономика в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица.

Лилия Любомирова Груева бе избрана за „Най-изявен млад учител“ – учител по български език и литература в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица“