Суроваки, още Василица

Да е честито, мирно и благодатно лето Господне 2022! На 1-ви януари християнската църква отбелязва Обрезание Господне и свети Василий Велики Кесарийски! Васильовден е! Момите пеят и наричат пристените! Момците сурвакат за здраве и берекет!

Първи януари се възприема като повратен момент в природата, отбелязващ началото на новата слънчева година! Денят е голям зимен празник, наричан още Сурваки, Сурва, Суроздру, Василица, Васильовден. По традиция в навечерието на празника в тесен семеен кръг се прави втората (след бъднивечерската) кадена вечеря. На трапезата се нареждат блажни ястия – варена свинска глава или пача. Може всичко от заколеното в навечерието на Коледа прасе да е вече изядено, но главата или част от нея се запазва „за пред Васил“!

На Сурваки, като празник, поставящ началото на новата година, около трапезата се правят гадания и прогнози за времето и реколтата през годината, за здравето на членовете на семейството, за задомяването на младите. Ако някой кихне по време на новогодишната вечеря, се приема за добър знак. Първия залък от баницата момите слагат през нощта под възглавницата си и когото сънуват – той ке бъде бъдещият им жених.

Най-разпространеният обичай на Нова година е сурвакането. Според народните представи, здраве и богата реколта може да се осигурят по магически път чрез докосване със сурвачката. Сурвакането започва, когато мине „глуха доба“, щом пропеят първи петли! Сурвакарите се наричат още сурваскари, василари, мяучкари! Момчетата започват сурвакането от най-възрастния човек в къщата. Сурвакат и плодните дръвчета в двора, за да родят хубав плод, а стопаните ги водят в обора, да сурвакат и домашните животни. Изричат специална благословия, наречена блажанка, слава, сорвакия, молитва, която да подсигури здраве и изобилие през идната година. „Сурва! Сурва!“…

Сурва, сурва година, весела година,
червена ябълка в градина,
едър клас на нива,
голям грозд на лоза,
жълт мамул на леса,
пълна къща с деца!
Живо-здраво догодина,
догодина до амина!

Сурва, сурва година,
да ви е честита!
И от днеска до амина
радост до насита!
Изобилен плод в градини,
пшеница по ниви,
а в кошари все близнета –
агнета игриви!
Китна пролет, здраво лято,
плодовита есен!
(от Чичо Стоян)

Домакините даряват децата със специално приготвени за тях кравайчета, с ошав и дребни монети. Сурвачките се хвърлят по течението на реката, „за да тече животът като по вода“.

Имен ден празнуват Василовците, Василките и производните на името Васил! Честита Нова Година!

Подготви: Петя Чолакова