СУ,,Любен Каравелов”- Копривщица спечели два проекта по програма ,,Еразъм +”

За учебната 2020 / 2021 г. по Програма ,,Еразъм+”, СУ „Любен Каравелов“ – Копривщица ще изпълнява проекти в две ключови дейности:

1. В ключова дейност 1 ,, Образователна мобилност за граждани “, сектор ,, Училищно образование” на тема „Креативност, иновации, мотивация: Уменията на съвременния учител. ,,Creativity, Innovation, Motivation”. The skills of the modern teacher. Проектът е на стойност 28 500 евро – за мобилности на учители от училището, които ще посетят гр. Прага,Чехия. Периодът на мобилността е 12 месеца – от 01.06.2020 г. до 31.05.2021г., включително.

2. Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства” в сектор ,,Училищно образование”, Проекти за ,,Партньорства за училищен обмен” на тема ,,Nature is a treasure”. Стойността на проекта е 28 831 евро, за мобилности на ученици с училища: Grundschule  Neuenkirchen – Germany, Volksschule Vorau-Austria, Agrupamento de Escolas de Nelas – Portugal и СУ ,,Любен Каравелов”- България. Периодът на мобилността е 24 месеца – от 01.11.2020 г. до 31.10.2022 г., включително.